Czym zajmuje się tester IT?

Programista, analityk danych, grafik komputerowy… wiele zawodów kojarzy się z branżą informatyczną. Tester oprogramowania jest może mniej znanym zawodem, ale równie istotnym. Testowanie to bowiem jeden z kluczowych etapów przy tworzeniu oprogramowania.

Czemu służy testowanie oprogramowania?

Oprogramowanie jest produktem, jak każdy inny dostępny na rynku. I tak samo, jak w przypadku pozostałych towarów konsument oczekuje, że będzie ono pozbawione wad. Wadliwe programy to nie tylko gorsza sprzedaż, ale przede wszystkim utrata renomy przez producenta. Dlatego testowanie aplikacji przed ich udostępnieniem użytkownikom, czy klientowi jest bardzo istotne.

Sprawdzaniem poprawności działania oprogramowania zajmuje się tester IT. Aby dokonać skrupulatnej analizy i wyłapać wszystkie możliwe błędy korzysta on ze scenariusza testowego. Jest to rodzaj dokumentu, który zawiera uporządkowane w kolejnych krokach przypadki testowe. Najczęściej składa się na niego również identyfikacja scenariusza testowego, wykaz czynności przygotowawczych oraz czynności końcowe.

Sposoby testowania programów

W zakresie kontroli oprogramowania istnieją dwa rodzaje stanowisk: tester manualny oraz automatyczny. W obydwu przypadkach zakres obowiązków jest taki sam. Tester manualny sprawdza jednak aplikację ręcznie, automatyczny zaś ma do dyspozycji specjalny program testowy, który często pozwala skrócić pracę i uczynić ją efektywniejszą. Pozostałe kompetencje testerów IT to:

  • pisanie nowych testów,
  • rozbudowa frameworka niezbędnego w pracy testerów,
  • zagwarantowanie najwyższej jakości testowanych systemów i aplikacji,
  • raportowanie wyników testów,
  • współpraca z klientem.

Dobra znajomość języków programowania jest niezbędna w przypadku testera automatycznego. Nie tylko kontroluje on program testowy, ale też go optymalizuje. Najczęściej jest to jednak wymóg dla kandydatów na obydwa stanowiska. W zależności od projektu tester manualny może pracować, jako automatyczny i odwrotnie.

Ponowna weryfikacja oprogramowania

Korzystając z danych zawartych w raporcie testowym programiści dokonują poprawy zauważonych przez testera IT błędów. Następnie aplikacja ponownie wraca do analizy. Takie postępowanie trwa do momentu aż tester nie stwierdzi, że program jest wolny od błędów i działa zgodnie z przyjętymi założeniami.

Nie wszystkie firmy mają tak restrykcyjne podejście do tematu. Jednak w GlobalLogic traktujemy to priorytetowo. Nasi klienci mają gwarancję, że otrzymany produkt w postaci specjalistycznego oprogramowania będzie działał w stu procentach prawidłowo. Skorzystaj z naszej oferty!