Jak wykorzystać narzędzie Extended DISC w procesie rozwoju pracowników

Jednym z istotnych elementów satysfakcji pracowników jest realna możliwość rozwoju w organizacji. Dobre wynagrodzenie czy benefity pracownicze to często już za mało, aby utrzymać w swoich szeregach najlepszych ludzi. Jak w takim razie prowadzić proces rozwoju pracowników? Odpowiedzią jest wykorzystanie możliwości badania Extended DISC.

Dlaczego rozwój jest tak istotny?

Jak już wspomnieliśmy, konkurencja między pracodawcami nie może dotyczyć jedynie wynagrodzenia oferowanego kandydatom. Choć ten składnik jest niezwykle ważny, to jest czynnikiem, który w perspektywie długoterminowej traci na znaczeniu w kontekście satysfakcji pracowniczej. Firmy, które nie oferują rozwoju zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, mogą doświadczyć rotacji zatrudnionych. Z organizacji będą odchodzić szczególnie ci, którzy poszukują nowych wyzwań i kompetencji. Nie oznacza to jednak, że wystarczy w ogłoszeniu rekrutacyjnym umieścić informacji o “możliwości rozwoju”. To zdecydowanie za mało, ponieważ rozwój można również rozumieć jako codzienną pracę na rzecz firmy, dzięki czemu pracownicy się doskonalą. Tu chodzi jednak o coś więcej – o plan, który oparty jest na faktycznych potrzebach osób zatrudnionych.

Czym jest badanie Extended DISC?

Narzędzie biznesowe Extended DISC bada style zachowań, dzięki czemu pokazuje różnorodność ludzkich działań. Badanie to jest związane z czterema kategoriami: percepcja, intuicja, myślenie, uczucia. W zależności od tego, które z nich są dominujące w przypadku respondenta, narzędzie wskazuje, które style zachowań są naturalne dla danej osoby. Badanie przebiega w bardzo prosty sposób – wybrana osoba musi odpowiedzieć na pytania w kwestionariuszu on-line. Rezultatem badania jest raport, w którym znajduje się analiza odpowiedzi – kombinacja dwóch bądź trzech z czterech podstawowych stylów zachowań: D, I, S i C. Style te pochodzą z prac Carla Gustava Junga oraz Williama Moultona Marstona i rozumie się je następująco:

  • styl Dominujący (D) cechuje m.in. odwaga, determinacja, skoncentrowanie na celu i rywalizacji,
  • styl Towarzyski (I) to m.in. towarzyskość, otwartość, entuzjazm,
  • styl Wspierający (S), to natomiast ostrożność, cierpliwość i opanowanie,
  • styl Dokładny (C) odnosi się do takich cech jak dokładność, formalność czy skłonność do trzymania się zasad.

Extended DISC a planowanie rozwoju pracowników

W przypadku jakichkolwiek działań, które dotyczą rozwoju pracowników i za które odpowiedzialny jest menedżer lub specjalista HR, muszą być one oparte na realnych potrzebach. Na tym właśnie polega zadanie Extended DISC, które dostarcza niezbędnych danych do wytyczania kierunku rozwoju opartego na indywidualnym podejściu do człowieka. Warto w tym miejscu zastanowić się, jak plan rozwoju powinien być rozłożony w czasie, jakie cele należy w związku z tym stworzyć, a także wziąć pod uwagę aktualne obłożenie zadaniami danego pracownika. Lepiej rozumiejąc styl zachowania pracownika, łatwiej o uniknięcie błędów, które mogą się w aspekcie rozwoju pojawić, np. decyzja o rozpoczęciu szkolenia w kierunku, w którym pracownik nie ma predyspozycji. Kluczowa jest więc dobra interpretacja raportu, w czym pomagamy w extended.tools.

Sprawdź również: https://extended.tools/planowanie-rozwoju-pracownika-jak-robic-to-dobrze/.